วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Accelerating Your Leadership Development Masterclass 2015
'Accelerating Your Leadership Development' Masterclass 2015

ห้วงเวลาภาระกิจสำคัญใกล้เข้ามา เร่งพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อความสำเร็จสูงสุด


11 - 12 June 2015


ท่านมีสไตล์การเป็นผู้นำอย่างไร

ท่านจะพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร 


11 - 12 มิถุนายน นี้ ร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรพิเศษ 'Accelerating Your Leadership Development' Masterclass 2015 เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดของการเป็นผู้นำในสไตล์ของตนเองด้วยสุดยอดเครื่องมือระดับโลก Page Work Behavior Inventory (PWBI)

ท่านจะได้ค้นพบศักยภาพผู้นำและสไตล์วิธีการทำงานของตัวท่านเอง โดยเครื่องมือที่ผ่านการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในองค์กรระดับสากลถึงความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เกี่ยวโยงต่อเนื่อง และเป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้ท่านสามารถประเมินคุณค่าของตัวเอง จากบุคลิกตัวตนที่แท้จริงสู่ทิศทางการพัฒนาที่ถูกทางในลำดับขั้นต่อไป


ท่านจะได้รับ'รายงานศักยภาพผู้นำ'ซึ่งรายงานนี้
จะระบุจุดแข็งจุดอ่อนในบุคลิกภาพการเป็นผู้นำของท่าน

พร้อมคำแนะนำที่จะนำไปพัฒนาความเป็นผู้นำในภายภาคหน้า
คุณค่าพิเศษ 1: ผู้เข้าร่วมจะได้รับ 'Certificate of Attendance' ออกโดย Assessment Associates International หน่วยงานระดับเวิลด์คลาสในสหรัฐอเมริกา ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องมือวัดประเมินและพัฒนาทาเลนท์

คุณค่าพิเศษ 2: ผู้เข้าร่วมจะได้รับมอบหนังสือคุณภาพระดับโลกจาก AAI - 'COACHING WINNERS: A COACHING & DEVELOPMENT GUIDE' เพื่อเป็นคู่มือการพัฒนาภาวะผู้นำตลอดไปหลังจากสำเร็จหลักสูตรนี้.................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0