วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Career Management & Talent Development Masterclass 2015


'CAREER MANAGEMENT & TALENT DEVELOPMENT' Masterclass 2015

เจาะลึกกลยุทธ์การสร้างและรักษาทาเลนท์ด้วยโอกาสความก้าวหน้าที่ชัดเจนท้าทาย

19-20 October 2015"โอกาสความก้าวหน้าที่ท้าทาย” คือปัจจัยหลักที่จะดึงดูดและรักษา "คนเก่ง” 

เมื่อใดที่คนเก่งเห็นว่าไม่มีโอกาสก้าวหน้าในองค์กร เพราะความไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นระบบ  "คนเก่ง”จึงต้องออกไปแสวงหาจากองค์กรอื่น

หาก"คนเก่งในองค์กร” มีไม่เพียงพอสำหรับภารกิจสำคัญในอนาคต การเติบโตและความอยู่รอดของธุรกิจย่อมเผชิญความไม่แน่นอนอย่างน่าเป็นห่วง

หากสิ่งเหล่านี้เป็นจุดอ่อนย่อมทำให้องค์กรสูญเสียคนเก่งให้กับคู่แข่งที่ให้โอกาสความก้าวหน้าดีกว่า
- "โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ” พร้อมด้วย "ความท้าทายและค่าตอบแทน” แข่งขันได้
- "เส้นทางความก้าวหน้าในองค์กรและการพัฒนาคนเก่งให้เติบโต” ที่เป็นระบบ-ชัดเจน-ปฏิบัติได้จริง

19 – 20 ตุลาคม เข้าร่วมการเรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างเหล่านี้ใน 'CAREER MANAGEMENT & TALENT DEVELOPMENT'Masterclass 2015 เน้น การเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยขั้นตอนที่มีประสิทธิผล รวมทั้งการซักถามให้กระจ่างชัดและปรึกษาหารืออย่างตรงประเด็นเพื่อการ ปฏิบัติจริงต่อไป ท่านจะได้รับพื้นฐานความรู้และกรณีความสำเร็จจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์ตรงจากองค์กรชั้นนำ
 
19 October 2015: Practical STEP-By-STEP & Interactive Workshop|
"Designing Effective Career Roadmap Management and Competency-based Career Planning"

• Career Management & Talent Development: Concepts & Practices
• Developing and Using a Clear Competency Framework
• Establishing Formal Career Roadmaps to Attract Talents
• Developing Effective Career Planning that Retains Talent

20 October 2015: Proven Success Stories & Real Case Discussion
Executing 'Career Management Plan' & Developing Talents to be Future Executives
Developing 'Performance Measurement' to Drive the Successful Career Management & Talent Development
'Coaching Program & Techniques' to Optimise Readiness of Talents as Future Executives
• Executing Talent Development Plans for 'High Performers' to be Future Executives
Deploying 'Total Rewards' to Foster Career Management & Talent Development for Corporate Success

โอกาสสำคัญที่จะได้ปรึกษากับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสรุปบทเรียนจากองค์กรชั้นนำได้แก่
•    AIS
•    Alcatel-Lucent (Thailand)
•    Aon Hewitt (Thailand)
•    Center for Southeast Asia Leadership
•    Human Intellectual Management
•    MK Restaurant Group
•    Pandora Production Thailand
•    Resultiative Consulting
•    Sasin Graduate Institute of  Business Administration of Chulalongkorn University
•    The Mall Group
•    Mega Life Sciences
.................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0