วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

'Employee Engagement & Internal Communications'


'Employee Engagement & Internal Communications' 
'สื่อสารภายในองค์กร' เพื่อพนักงานทุกรุ่นรักองค์กร ร่วมกันสร้างอนาคตของธุรกิจ' 
เจาะกลยุทธ์ วิเคราะห์กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรง

12 - 13 December 2013 

เรียน ท่านผู้บริหาร

หากจะเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สำเร็จ ผู้บริหารต้องสามารถสื่อสารในเชิงรุก' วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมสร้างภาวะสร้างสรรค์ของบุคลากรให้ได้เต็มศักยภาพ สร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อบ่มเพาะความภักดีต่อองค์กร เพื่อให้ร่วมกันผลักดันธุรกิจจนพุ่งทะยานรุดหน้า ในที่สุดสามารถขึ้นมาทดแทนผู้บริหารรุ่นก่อนและสร้างอนาคตขององค์กรต่อไป

เพราะ 'การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีพลัง' ย่อมสร้างความผูกพันและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กรจะขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์องค์กรให้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จโดยแท้จริง 
วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2556 ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
'กลยุทธ์และแผนการสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างความผูกพันความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร' 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ: คุณสุภา โภคาชัยพัฒน์ อดีตกรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการสื่อสารองค์กร 
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีทั้งด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร 

คุณสุภา โภคาชัยพัฒน์ จะนำท่านเข้าสู่การติวเข้มทั้งวิธีคิดเชิงกลยุทธ์และกรอบการปฏิบัติที่สร้างความสามารถในการสื่อสารภายในองค์กรที่ทำให้เกิดพลังสู่ความเปลี่ยนแปลง โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารภายในองค์กรที่ตอบสนองกลยุทธ์องค์กรและเป้าหมายทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินการตามแผน และการประเมินผลลัพธ์ตามแผนการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเท่าทันสถานการณ์ 

พลาดไม่ได้กับ กรณีศึกษากลยุทธ์และเทคนิคที่ได้ผลจาก CP All, Bank of Thailand และบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Aon Hewitt
  เรียนรู้กลยุทธ์ที่ได้ผลและประสบการณ์จริง  

1. Understanding Today's Context of Communications 
2. Basics & System of Internal Communications
3. Managing Key Drivers of Internal Communications & Employee Engagement 
4. Strategic Thinking in Internal Communications 
5. Developing Your Action Plan for Internal Communications 
6. Effective Employee Engagement Strategy & Actions 
7. Towards Effective Implementation Process 
8. Monitoring, Measuring & Improving the Effectiveness of Internal Communications & Employee Engagement Programs
Key Exercises in the Intensive Learning  

1) Building your internal communications system
2) Writing internal communication plans to support business objectives
3) Developing engagement plans & tools for your CEO & Managers
4) Customizing effective messages for your own unique organization
5) Designing internal communications matrix & a cost-effective monitoring framework

............................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................
ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
022754511, 026931474, 0896929900