วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Internal Communications, Employee Engagement & Retention Masterclass 2014


Internal Communications, Employee Engagement
& Retention
Strategy, Plan & Actions Masterclass 2014


'สื่อสารผูกพันภายในองค์กร' เพื่อให้พนักงานทุกรุ่นและสายงาน
รักองค์กร ร่วมกันสร้างอนาคต ธุรกิจยั่งยืน
*เจาะกลยุทธ์ วิเคราะห์กรณีศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์ตรง*

17 - 18 December 2014 
WHY INTERNAL COMMUNICATIONS, EMPLOYEE ENGAGEMENT & RETENTION?


'การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีพลัง' ย่อมสร้างความผูกพันและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กรจะขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์องค์กร ให้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จโดยแท้จริง

ยิ่งไปกว่านั้น หากจะเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สำเร็จ ผู้บริหารต้องสามารถสื่อสารในเชิงรุก' วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมสร้างภาวะสร้างสรรค์ของบุคลากรให้ได้เต็มศักยภาพ สร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อบ่มเพาะความภักดีต่อองค์กร เพื่อให้ร่วมกันผลักดันธุรกิจจนพุ่งทะยานรุดหน้า ในที่สุดสามารถขึ้นมาทดแทนผู้บริหารรุ่นก่อน และสร้างอนาคตขององค์กรต่อไป


วันที่ 17 – 18 ธันวาคม ถึงเวลาของการสัมมนา Internal Communications, Engagement & Retention
'กลยุทธ์และแผนการสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างความผูกพันความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร'

COURSE LEADER | Thailand's Leading Communication Expert


คุณสุภา โภคาชัยพัฒน์ อดีตกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีทั้งด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร 

พร้อมด้วย Special Sessions: กรณีศึกษากลยุทธ์และเทคนิคที่ได้ผลจากองค์กรชั้นนำ

• Mac Thai - Best of the Best Employer 

• Bank of Thailand


ติวเข้มทั้งแนวคิดเชิงกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ
ที่ สร้างความสามารถของการสื่อสารภายในองค์กร ที่ทำให้เกิดพลังสู่ความเปลี่ยนแปลง การวางแผนการสื่อสารภายในองค์กรที่ตอบสนองกลยุทธ์องค์กรและเป้าหมายทาง ธุรกิจ กระบวนการดำเนินการตามแผนและการประเมินผลลัพธ์ตามแผนการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเท่าทันสถานการณ์2 Day Intensive Masterclass Highlight 


1. Understanding Today's Context of Communications 

2. Basics & System of Internal Communications

3. Managing Key Drivers of Internal Communications & Employee Engagement 
4. Strategic Thinking in Internal Communications 
5. Developing Action Plan for Your Internal Communications 
6. Effective Employee Engagement Strategy & Actions 
7. Towards Effective Implementation Process 
8. Monitoring, Measuring & Improving the Effectiveness of Internal Communications & Employee Engagement Programs
................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0