วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

Managing Crisis Communication & Reputation Risk Masterclass 2014


MANAGING 'CRISIS COMMUNICATION' & 'REPUTATION RISK' 
Masterclass 2014


"กลยุทธ์การสื่อสารและรักษาชื่อเสียงองค์กรท่ามกลางภาวะวิกฤต"


6 - 7 November 2014


วิกฤติการณ์! เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อนและสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาล

 องค์กรจึงต้องการกลยุทธ์และวิธีการสื่อสารที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ 
เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤต อย่างมีประสิทธิภาพ 


6 - 7 พฤศจิกายน > 2 วันสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์และวิธีการที่ได้ผลในการสื่อสาร และการบริหารชื่อเสียงภาพลักษณ์ภายใต้ห้วงวิกฤต สามารถนำกลเม็ดเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริงกลับไปใช้นำทีมบริหารเพื่อทำการต่อยอดหรือปรับปรุงกลยุทธ์ และแผนงานการสื่อสารในภาวะวิกฤตสำหรับองค์กรของ คุณให้รองรับกับสถานการณ์ผันผวนขึ้นลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

Learn & Consult with Your Masterclass Leader 

Ms. Pongtip Thesaphu is Former Corporate Affairs Director at Unilever Thailand. She is one of Thailand's leading public relations professionals with over 25 years' experience in corporate communications, issues management and crisis communication. Throughout her career, Pongtip had led public relations and corporate communications for some of the world's leading consumer products and financial services companies including Unilever, American Express and Phillip Morris as well as the Stock Exchange of Thailand. Pongtip is now dedicating her full time to work at the Thai Credit Guarantee Corporation and sharing her experience as a lecturer at the School of Communication Arts, Bangkok University.

สาระสำคัญของการเรียนรู้

บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาและจัดการการสื่อสารในสภาวะวิกฤต
เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามแผนงานและกลยุทธ์การสื่อสารยามวิกฤต
วิธีการเชิงรุกในการป้องกันวิกฤต ลดความเสียหาย เสริมการฟื้นตัวให้รวดเร็ว
ศึกษาเกี่ยวกับสื่อที่มีประสิทธิภาพและการจัดการชื่อเสียงภาพลักษณ์ในห้วงวิกฤต
พัฒนาต่อยอดและจัดการกลยุทธ์การสื่อสารยามวิกฤตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง กลยุทธ์ที่ประยุกต์ใช้ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

9 ชุดความรู้ที่คุณต้องการในยามองค์กรเผชิญวิกฤติ

กรณีปัญหา & การจัดการต่อวิกฤติการณ์
 • ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารยามวิกฤต และบทบาทที่สำคัญของโซเชียลมีเดีย
 • การวางแผนการสื่อสารสู้วิกฤต
 • องค์กรของคุณมีจุดเสี่ยงอย่างไร?
 • การสื่อสารและการจัดการวิกฤต - ข้อควรทำ และควรงดเว้น
 • การจัดทำแผนงานสื่อสารและจัดการวิกฤต
 • จัดการภาวะวิกฤติ เมื่ออยู่ในแนววิถีกระสุน
 • การเฝ้าติดตามและจัดการความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง
 • เมื่อวิกฤตผ่านพ้น – การสรุปบทเรียนการจัดการภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัท

 ช่วงพิเศษ | กรณีตัวอย่างและประสบการณ์จริงของการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น

1) Using Social Media to Prevent, Protect & Recover 'Corporate Image & Reputation' in Time of Emergency & Crisis > Ms. Junphen Juntana, Senior Vice President, Electronics Media Management, SCB

 2) Press's Perspective - Media Relations During a Crisis - What Should You Tell? & What the Press Wants to Know? > Ms. Chaninya Sunsompark, Former Senior Reporter, The Nation


3) Managing Crisis Communication & Media Handling in Practice > Ms. On-uma V. Rerkpattanapipat, Head of Corporate Communications, DTAC 


.................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0