วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Compensation & Benefits 2015 - 2016COMPENSATION & BENEFITS 2015-2016
Proven Strategies, Solutions & Real Practices


24 - 25 November 2015 @ Sheraton Grande Sukhumvit

  

‘นวัตกรรมกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน-สวัสดิการ-ผลงาน
มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน’จาะลึกประเด็นสำคัญแนวโน้มค่าจ้าง, ปรับค่าจ้างให้คุ้มต้นทุน, บริหารผลงานและค่าตอบแทนระดับบริหาร, จ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน & เงื่อนไขการจ้าง, ดูแลรักษาคนเก่ง & Gen Y ด้วยรางวัลที่จูงใจ, ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในต่างประเทศ, ระบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่น, วิธีตั้งสำรองเกษียณอายุที่ถูกต้อง, จ่ายผลตอบแทนแก่ลูกจ้างในรูปหุ้นสามัญของบริษัท, สื่อสารให้พนักงานพอใจในนโยบายค่าตอบแทน, พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำ

วิเคราะห์ปัญหาและทางแก้ไขครบประเด็นสำคัญการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน อย่างไร จึงจะคุ้มค่าและได้ประสิทธิภาพที่สุด
ตั้งเงินสำรองเกษียณอายุ คำนวณอย่างไรจึงถูกต้องรัดกุมครบถ้วน
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนอย่างไรจึงอยู่รอดและแข่งขันได้
ลดกำลังคนและขนาดองค์กรจ่ายอย่างไรไม่เสี่ยงการรับผิดและมีโทษทางกฎหมาย
การบริหารและรักษาคนเก่งคนดี ด้วยกลยุทธ์ค่าตอบแทนที่ชาญฉลาด ทำอย่างไร
ารจ่ายค่าจ้างตามความสามารถจะเริ่มต้นอย่างไร มีปัจจัยสำคัญอย่างไร
ตัวอย่างและบทเรียนจากการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการในสนามจริง
 
CUTTING-EDGE LEARNING POINTS | Better Valued, Better Focused
DAY ONE | 24 November 2015 – IMPERATIVE
• ‘Latest Trends’ of Salary & Benefits in AEC
• ‘Attracting & Retaining’ Valued Employee
• ‘Executive’ Compensation & Benefits
• Implementing ‘Variable Pay Scheme’
• ‘Retaining Gen-Y’ through Total Rewards
• Reserving On ‘Retirement Benefit’ Obligation

DAY TWO | 25 November 2015 – INNOVATIVE
• ‘Competitive’ Compensation & Benefits
• Implementing ‘Flexible Benefits’ Programs
• Outbound Expatriate’ Compensation & Benefits
• ‘Equity Compensation’ Plan in Real Practice
• Practical Legal Issues Related to ‘Retrenchment’
• Communicating Compensation & Benefits to People

CONFERENCE HIGHLIGHTS: Thriving & Prospering in the AEC 2015
Benchmarking Your Current Pay with Latest Salary Survey > Thriving in AEC
Attracting & Retaining Valued People through Compensation, Rewards and Recognition
Designing Rewards and Recognition Programs to Motivate & Retain High Performers
Competitive ‘Executive Compensation Package’ to Retain and Motivates the Management
Foster Gen-Y Career Development & Succession Planning through ‘Total Rewards System’
‘Communicating’ Compensation & Benefit Plan to Build Appreciation, Trust & Commitment
‘Variable Pay Schemes’ for Different Job Roles to Instill Employee Morales & Engagement
Designing ‘Flexible Benefits Programs’ by the True Need of Multi-Generational Employee
• Developing Competitive ‘Equity Compensation Plan’ to Retain and Motivates Employees

LEARN & CONSULT WITH TOP-NOTCH EXPERTS FROM LEADING FIRMS
 • Human Intellectual Management | Mr. Wisarut Ruknapapong, Managing Director
 • Alcatel-Lucent (Thailand)| Mr. Thitipol Thanapaet, HR Director-Southeast Asia (West)
 • Business Management  | Mr. Prakal  Pantapalangkura, Managing Director
 • AIS | Ms. Jarunan Ithiawatchakul, Former SVP, Human Resources
 • Towers Watson | Ms. Pichpajee Saichuae, Managing Director (inviting)
 • Team Excellence Consulting | Mr. Thanawit Suttharattanagul, Senior Consultant
 • Thai Yamaha Motor | Mr. Sakda  Homfung, General Manager  
 • Aon Hewitt (Thailand) | Mr. Panuwat  Benrohman, Thailand Market Leader 
 • Resultiative Consulting | Dr. Atikom Kiattivorakan, Managing Partner
 • CSR Consulting Group | Ms. Easra Disorntetiwat, Managing Director 
 • Chandler & Thong-Ek Law Offices |Ms. Auradee P. Wongsaroj, Associate
 • Big C | Mr. Suttirak Vesvarut, Former HR Director
 • BEC-TERO ENTERTAINMENT | Mr. San Wisutthep, Director of Human Resources
.................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0