วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

Fraud Risk Management, Prevention, Detection, Investigation & Litigation


FRAUD RISK MANAGEMENT
PREVENTION, DETECTION, INVESTIGATION & LITIGATION

18-19  November 2014

เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ กลยุทธ์เชิงรุก ระบบการจัดการ วิธีป้องกันการทุจริต
การตรวจสอบกรณีทุจริต การฟ้องร้องบุคคลผู้ทุจริตและต่อสู้คดีในศาล
ปัญหาข้อกฎหมายและการบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไข

DAY ONE | PRACTICAL FRAUD MANAGEMENT & PREVENTIVE SYSTEM

แนวทางปฏิบัติและกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยกลยุทธ์เชิงรุกและ ระบบการจัดการ ป้องกันการทุจริต/การตรวจสอบการทุจริตและการต่อสู้กับการทุจริตในองค์กร

DAY TWO | FRUAD INVESTIGATION & LITIGATION - LEGAL, HR & AUDIT

• มิติทางกฏหมายของการทุจริตในองค์กร ปัญหา สาเหตุ กลยุทธ์ บทเรียน
• แนวทางการป้องกันและมาตราการทางกฏหมายที่ได้ผลในประเทศไทย
• กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงของนักบริหารแรงงานสัมพันธ์อาวุโส
• กลยุทธ์และเทคนิคในการฟ้องร้องเอาผิดและการต่อสู้คดีในชั้นศาลกับบุคลากรผู้ทุจริต


Best Practice in Anti-Fraud Management System for Fraud Prevention, Detection & Real Cases in Courts
 • Fraud Circle and Continual Improvement Management
 • World Class Corporate Fraud Prevention and Detection
 • Fraud & Abuse Classification System-Hotspots & Schemes
 • Exploring and Preventing Complex Fraud Schemes
 • Fraud Risk Assessment-Risk Footprint
 • Fraud Behavior, Technique: Real Examples
 • Fraud Risk Identification, Assessment Techniques
 • Fraud Prevention & Deterrence: Strategies to Fight Fraud
 • Fraud Surveillance, Detection & Digital Forensic
 • Fraud Report and Response: Real Cases
 • Fraud Event Handling Procedure: Best Practice
 • Fraud Case Study & Successful Cases in Courts’
 • Workshop: Real Cases & Legal Solutions for Short-Medium & Long Terms

LEARN FROM THAILAND's LEADING ANTI-FRUAD EXPERTS


 • Mr.Tanee Phoohom, Business Resilience Director, Pandora Production
 • Mr. Kreangkri Jiamboonsri, Consultant, Baker & McKenzie
 • Mr. Thanawat Duang-Udom, Former SVP, Employee Relation, KASIKORNBANK
 • Mr. Phansak Sethsathira, Associate Director, Forensic, PWC (Thailand)

................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0