วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

BUSINESS-to-BUSINESS CRM, Marketing & Sales


BUSINESS-To-BUSINESS CRM, MARKETING & SALES
16 - 17 October 2014
กลยุทธ์การตลาดการขายและบริหารสายสัมพันธ์กับ ‘ลูกค้าธุรกิจ’


ในโลกของการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันช่วงชิง"ลูกค้าธุรกิจ"อย่างเข้มข้น การบริหารสายสัมพันธ์ในการตลาดการขายแบบธุรกิจต่อธุรกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ที่ดีกับ "ลูกค้าธุรกิจ" คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องพัฒนาและบำรุงรักษาสายสัมพันธ์ในระยะยาวกับ "ลูกค้าธุรกิจ" ที่ภักดีต่อกันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ไว้วางใจได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากสายสัมพันธ์แบบ "BUSINESS-to-BUSINESS" ที่บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและผลกำไรที่น่าพึงพอใจร่วมกัน

หลักสูตรการตลาดการขายและการบริหารสายสัมพันธ์ "ลูกค้าธุรกิจ" ในวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2557 นี้จะนำเสนอกลยุทธ์และบทเรียนที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง
รวมทั้ง เจาะลึกเคล็ดลับและเปิดเผยเทคนิคต่างๆที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างมีบูรณาการ ที่จะช่วยให้นักการตลาด "ลูกค้าธุรกิจ" สามารถประสบความสำเร็จและอยู่รอดในสภาวะการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

การสัมมนาครั้งนี้ท่านจะได้เรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดการขาย และการบริหารสายสัมพันธ์"ลูกค้า ธุรกิจ" ร่วมกันเจาะลึกเปิดเผยแนวความคิดใหม่ๆกรณีศึกษา และแนวทางการปฏิบัติซึ่งสามารถนำมาเทียบเคียงใช้ได้ในองค์กรที่ทำการตลาดแบบ ธุรกิจต่อธุรกิจ ในหลากหลายประเภท ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะมีโอกาส ได้เรียนรู้ อภิปรายและปฏิสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนได้ต่อไป

HIGHLY EXPERIENCED SPEAKERS


• Ms. Jintana Lertlumying, Managing Director , OneRoof
• Mr. Songwut Sakchalathorn, Former Managing Director, Zoetis (Thailand)
• Dr. Atikom Kiattivorakan, Managing Partner Resultiative Consulting
• Ms. Chutima Mokkhasmit, First Vice President/ Head - Corporate Segment Management , Kasikornbank
• Mr. Somsak Saengnipa, Former GM, Commercial Fuels Business-Mekong Cluster, Shell (Thailand)

MASTERLCASS HIGHGLIGHT

B-to-B Marketing & Customer Strategy & Management: Real Practices & Lesson Sharing
• Implementing 'B-to-B' CRM Strategies & Methodologies to Achieve Your Business Objectives
B-to-B Customer Analytic' that Turn Leads to Selling & Optimise Excellent Sales Performance
B-to-B Lead Nurturing, List Building & Lead Generation to Ensure Marketing Effectiveness
B-to-B Best Practices: Key Channels Development to Improve Marketing & Sales Performance
B-to-B Key Account & Dealership Management in Thailand's B-to-B Marketing Environment
B2B Sales Incentive: Creating 'Sales Incentive' Scheme that Works Best for B-to-B Companies
Executing 'Content Strategy' for 'BUSINESS-to BUSINESS' Marketing & Sales Campaigns
B-to-B 'Commercial Relationship' Best Practices : Excelling Drive the Total Business Success

KEY BENEFITS OF LEARNING

1. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นและหัวข้อที่มีความสำคัญในการตลาด 'ลูกค้าธุรกิจ'
2. ได้พบและรับฟังข้อเสนอแนะและคำปรึกษาโดยตรงจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
3. ได้รับทราบข้อมูลวิเคราะห์เจาะลึกที่ทันสมัยและสามารถนำมาปฏิบัติได้ใช้จริง เพื่อนำสายสัมพันธ์กับ 'ลูกค้าธุรกิจ'
มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
4. ขจัดข้อปัญหาและนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสัมมนามาใช้ได้ทันทีในองค์กร
5. อภิปรายกับผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้แบบสองทางเพื่อประโยชน์สูงสุด ในการเรียนรู้และพัฒนา
6. สร้างเครือข่ายและเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศกับองค์กรอื่นๆ
7. สร้างพันธมิตรใหม่กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆตลอดช่วงการสัมมนาฯ

WHO WILL ATTEND

ผู้บริหาร นักการตลาดนักขายและมืออาชีพทุกท่านซึ่งทำงานเกี่ยวข้อง "ลูกค้าธุรกิจ" และการตลาดการขายแบบธุรกิจกับธุรกิจ

• การทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ กับ "ลูกค้าธุรกิจ" (B-to-B Marketing & Branding)
• การตลาดในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (Commercial & Industrial Marketing and Sales)
• โมเดิร์นเทรดและปฏิบัติการการค้าทั่วไป (Modern Trade & Commercial Operation)
• การวิจัยวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูล "ลูกค้าธุรกิจ" (B-to-B Customer Analytic)
• การบริหารจัดการสายสัมพันธ์ "ลูกค้าธุรกิจ" (BUSINESS CRM)
• การบริการ "ลูกค้าธุรกิจ" (BUSINESS-to-BUSINESS Client Service)
• การดูแลลูกค้ารายสำคัญและผู้แทนจำหน่าย (Key Account & Dealership)

.............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0